Teaching full of Life

Teaching full of Life is een onderwijsconcept dat voort komt uit mijn onderwijservaring en -visie en shiatsu. Ik geef hierover een cursus voor leraren waarbij we onderzoeken hoe je je bewust kan worden van jezelf als je voor de klas staat, en rust en kracht daarbij in kan leren zetten.

 

Situatie
In het onderwijs ligt de nadruk op doen, moeten, presteren, meten. Daardoor kampen zowel leerkrachten als leerlingen met emotionele en fysieke klachten, en dat heeft consequenties voor lesgeven en leren; het wordt ploeteren en doorzetten en reserves aanspreken.

 

Visie
Teaching full of Life gaat uit van principes van identiteit en balans.
Het is belangrijk om jezelf ruimte te geven om jezelf te zijn tijdens het lesgeven, en daarmee leerlingen meer tot hun recht te laten komen. Je geeft leerlingen dan ook de ruimte om zichzelf te zijn.
Met Teaching full of Life onderzoeken we hoe yin aspecten (stilte, rust, zelfacceptatie, de tijd nemen) in het onderwijs meer ruimte kunnen krijgen, naast alle yang aspecten (doen, volhouden, stress, haast) die het onderwijs al heeft. Zo ontstaat er balans in jezelf en in de klas, en kun je lesgeven vanuit verbinding in plaats van vanuit stress en reserves.

 

Shiatsu
Shiatsu maakt deel uit van Teaching full of Life.
Hierbij besteden we aandacht aan onze basis, elkaar, en onze grenzen. Juist vanuit wie ieder is, kan er acceptatie en waardering voor verschillen zijn. Juist doordat we verschillend zijn vullen we elkaar aan, ontstaat er zowel harmonie als dynamiek, zoals bij yin en yang. Shiatsu helpt dus om kracht en rust in het onderwijs te ervaren. Dit is dus de methode om tot Teaching full of Life te komen.

 

 

Cursus
Het doel van deze cursus is om, volgens deze visie, je bewust te worden van jezelf als je voor de klas staat, en rust en kracht daarbij in te leren zetten.
Bij deze cursus gaan we vanuit het yin/yangprincipe aan de slag met shiatsu, ademhaling en reflectie, om zo dit doel te bereiken.
We doen oefeningen met betrekking tot aarden, ademhalen en het voelen van energetische ruimte. Daarnaast is er ruimte voor shiatsu in verschillende vormen: meridiaanstrekkingen, anma kloptechnieken, en eenvoudige shiatsu. We kijken ook naar hoe we dromen en idealen mee kunnen nemen in ons lesgeven.

 

Mail mij gerust met vragen of voor meer informatie!