Onderwijs

Ik heb leservaring sinds 1989 in alle groepen van het basisonderwijs, vooral in Amsterdam. Mijn interesse gaat uit naar ruimte voor menszijn in het onderwijs. Vanuit dit perspectief heb ik plusklassen voor meer- en hoogbegaafde kinderen opgezet op de Lidwinaschool in Amsterdam. Het is belangrijk voor mij om kinderen te begeleiden vanuit hun individuele kernkwaliteiten. Daarnaast help ik de kinderen zich met elkaar te verbinden zodat de groepsenergie een sterke positieve kracht wordt.